מערכת אקולוגית

יחידת לימוד זו עוסקת במערכת אקולוגית על כל מאפייניה הסביבה והיצורים החיים בה, יחסי הגומלין והשפעות ההדדיות ביניהם. השיעור המתוקשב יורחב ויתמקד באחד מסימני החיים - התא כמאפיין חיים ,  כעיקרון מוביל לאחידות בעולם החי,  יחידת התא מתאימה לכיתות ו-ח.
כתבו לימור יגן ושרה בס., מדריכות מו"ט מעלה אדומים.- מחוז ירושלים , תשע"ב
ĉ
לימור יגן,
31 במרץ 2012, 14:15
Comments