חשיבות הנשימה ליצורים חיים

נשלח 20 במרץ 2012, 16:05 על ידי חופית קשיש
שיעור זה מהווה פתיחה לנושא מערכת הנשימה. השיעור עוסק בחשיבות הנשימה ליצורים החיים, התאמות יצורים חיים לנשימה בסביבות חיים מגוונות, ואמצעים טכנולוגיים המאפשרים לנשום בסביבות חיים שונות.
ĉ
חופית קשיש,
20 במרץ 2012, 16:05
Comments