דף הבית -מורים ממליצים למורים

ברוכים הבאים למאגר יחידות

ההוראה במדע וטכנולוגיה

 המשלבות פעילויות מתוקשבות.

היחידות פותחו על ידי מורים 

למדע וטכנולוגיה במחוז ירושלים.


יחידות ההוראה לא עברו עריכה לשונית ומדעית וזכויות יוצרים